Prefix 250mg-5ml 60 Pluhur Për Suspenzion Oral

Prefix 250mg-5ml 60 Pluhur Për Suspenzion Oral
Active Ingredient
Cefprozil
Usage Areas
Antibiotik I Grupit Të Cefalosporinave