Prefix 250mg-5ml 60 Pluhur Për Suspenzion Oral

Prefix 250mg-5ml 60 Pluhur Për Suspenzion Oral
Përbërës Aktiv
Cefprozil
Zonat E Përdorimit
Antibiotik I Grupit Të Cefalosporinave