Nobel Pharmaceuticals R&D

Nobel Pharmaceuticals R&D
Nobel Pharmaceuticals funksionon me qëllim të zhvillimit të produkteve të efektshme e të sigurta, në përputhje me kërkesat e pacientëve, novatore dhe të përballueshme financiarisht, të cilat i mundësojnë pacientëve një jetë më të shëndetshme dhe cilësore në të gjithë botën, dhe të ofrimit të këtyre produkteve në shërbim të shëndetit të njeriut.

Me më shumë se gjysmë shekulli histori dhe kuadrot e saj ekspertë që kanë shumë njohuri, Nobel Pharmaceuticals është ushqyer me një kulturë të fortë R&D që nga dita e themelimit dhe ka mbajtur aktivitetet e saj R&D në 3 vendodhje të ndryshme me laboratorët saj vepra arti.

  • Qendra Farmaceutike R&D Düzce
  • Qendra R&D e Bioteknologjisë Marmara Teknokent (MARTEK)
  • Qendra R&D Ulkar Kimya

Strategjia R&D e Nobel Pharmaceuticals është e bazuar në zhvillimin e produkteve novatore duke punuar në përputhje me strategjitë e organizatës. 95% e portofolit të produkteve të Nobel Pharmaceuticals dhe të gjitha formulimet e barnave të aprovuara në 39 vende ishin rezultat i studimeve të kryera në Qendrën e vet R&D.

Studimet e R&D kryhen në kuadrin e rregulloreve dhe udhëzimeve kombëtare dhe ndërkombëtare në përputhje me dispozitat e Praktikave të Prodhimit të Mirë (GMP) dhe Praktikave të Mirë Laboratorike (GLP) të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetit.