Të jesh një punonjës i Nobel

 Të jesh një punonjës i Nobel
Me metodat tona të drejta dhe transparente të rekrutimit, ne i vendosim talentet e duhura në pozicionet e duhura dhe planifikojmë një rrugë të efektshme dhe transparente të karrierës për punonjësit e Nobel, në kuadër të kulturës së performancës që kemi ndërtuar.

Në lidhje me karrierën dhe aplikimin për punë mund të merrni njohuri në adresën: kosovo.cv@nobel.com.tr