Medicus Nobel

Medicus Nobel
Mbështetur nga një kompani farmaceutike në Turqi, i vetmi botim shkencor i rishikuar, i paanshëm, shkencor mjekësor, Nobel Medicus është 12 vjeç.