Politikat tona të cilësisë

Politikat tona të cilësisë
Të gjitha produktet e ofruara nga Nobel Pharmaceuticals janë zhvilluar përmes teknikave shkencore nga profesionistë të kualifikuar. Për prodhimin e këtyre produkteve përdoren vetëm materiale, përbërës dhe procese dhe procedura të miratuara. Doza, pastërtia dhe përputhja me etiketat e të produkteve që ne ofrojmë si mundësi trajtimi, garantohen nga një sistem i sigurimit të cilësisë në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Impiantet e prodhimit farmaceutik të Nobel janë të konfiguruara për të pasur një punë në përputhje me rregullat e shëndetit dhe sigurisë së punëtorit, mirëmbajtjen e mjedisit të punës, burimet njerëzore dhe praktikat përkatëse të tyre dhe rregullat e industrisë farmaceutike.

Si një kompani që zbaton kriteret e Praktikave të Mira të Prodhimit (GMP), ne përshtatemi shpejt me ndryshimet teknologjike dhe standardet në industrinë përkatëse dhe zhvillojmë personelin tonë të kualifikuar. Ne punojmë për të siguruar përdorim të efektshëm të të gjitha burimeve dhe mbështetur përmirësimet për të kënaqur klientin sa më shumë.