Nobel AFF

Nobel AFF
Fabrika Nobel Almaty Pharmaceutical JSC. (Nobel AFF) është një nga prodhuesit kryesorë në industrinë farmaceutike në Kazakistan. Në vitin 2002, u bënë investime të rëndësishme nga Ulkar Holding, si pjesë e riorganizimit të Fabrikës Farmaceutike Almaty.

Fabrika Nobel Almaty Pharmaceutical JSC. (Nobel AFF) është një nga prodhuesit kryesorë në industrinë farmaceutike në Kazakistan. Në vitin 2002, u bënë investime të rëndësishme nga Ulkar Holding, si pjesë e riorganizimit të Fabrikës Farmaceutike Almaty. Me modernizimin e zonave ekzistuese të prodhimit, u krijuan zona të reja prodhuese në përputhje me standardet ndërkombëtare të GMP. Në fazën e parë në fabrikë u investuan 40 milion dollarë dhe u investua edhe një shtesë prej 30 milion dollarësh në mënyrë që të rritet kapaciteti prodhues në fushën e aktiviteteve të investimit të vitit 2015. Në parashikimin afatshkurtër, planifikohet një investim tjetër prej 50 milion dollarësh për zhvillimin e potencialit teknologjik shkencor dhe prodhimin e produkteve bioteknologjike.

Nobel AFF i cila ndodhet në një sipërfaqe prej 10,000 m², ka 5 zona prodhuese ku prodhohen forma të ngurta, të lëngshme, barna me administrim nga goja, gjysëm të ngurta dhe xhel. Të gjitha zonat e disponueshme prodhuese në fabrikë janë të çertifikuara nga GMP dhe janë të angazhuara në aktivitete prodhuese sipas standarteve ndërkombëtare. Nobel AFF ishte kompania e parë në Kazakistan që mori certifikimin e GMP në vitin 2011 dhe ka kaluar me sukses auditimet nga ekspertë të Organizatës Botërore të Shëndetit. Nobel AFF ka marrë pikët e plota nga audituesit në të dy vendet, Kazakistanit dhe të Ish-republikat Sovjetike, si dhe nga auditorët e kompanive farmaceutike shumëkombëshe që kryejnë prodhimin në bazë të kontratave.

Zonat prodhuese të impiantit kanë pajisje të ventilimit sipas standardeve të GMP; ajo është e pajisur me pajisje moderne të ardhura nga Italia, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Zvicra, Belgjika, Danimarka, SH.B.A., Turqia, India dhe Koreja e Jugut.

Kapaciteti vjetor i prodhimit është 750 milion tableta, 250 milion kapsula, 20 milion flakona shurupi për administrim nga goja, 10 milion tubeta me krem xhel, të cilat përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të tregut në Kazakistan.

Që nga sot, gama e produkteve të Nobel AFF përfshin rreth 250 produkte që mbulojnë 83 molekula në grupe të ndryshme farmaceutike të tilla si barna antimikrobike, antibiotike, barna per dhimbje-antipiretik, antiinflamator, antihipertensiv, hipolipidemik, neuropsikiatrik, antitumor, dhe barna onkologjike.

Impianti ynë ka një laborator të analizave fizike dhe kimike, laboratorin e mikrobiologjisë dhe një laborator kontrolli që kryhet gjatë procesit. Laboratorët tanë të nivelit ndërkombëtar janë të akredituar nga agjencitë kompetente qeveritare dhe të pajisura me teknologji dhe instrumente matëse të nivelit më të lartë. Për më tepër, produktet e gatshme të prodhuara i nënshtrohen kontrolleve në laboratorin e "Qendrës Kombëtare të Vlerësimit për Farmaceutikë, Materiale Mjekësore dhe Pajisjet Teknike Mjekësore" në kuadër të Ministrisë së Shëndetit të Republikës së Kazakistanit.

Nobel AFF renditet i dyti midis prodhuesve farmaceutikë lokalë në Kazakistan për nga vëllimi i shitjeve. Vazhdimisht duke rritur vëllimin e eksportit, Nobel AFF eksporton në Rusi, Kirgizistan, Uzbekistan dhe Mongoli. Sipas rezultateve të vitit 2018, Kazakistani është bërë një lider në eksportet midis prodhuesve farmaceutikë.

Qëllimi kryesor i kompanisë është të përmirësojë cilësinë e jetës së njerëzve duke prodhuar barna cilësore, të besueshme dhe vendase dhe t'u sigurojë konsumatorëve dhe mjekëve informacion të saktë dhe të dobishëm në lidhje me produktet e nxjerra në treg. Për këtë qëllim, kompania ka zyra përfaqësimi në të gjitha qytetet e Kazakistanit.

Deri më sot, në kompani ka gjithsej afro 500 të punësuar. Punonjësit e kompanisë marrin pjesë rregullisht në seminare të formimit profesional dhe trajnohen sipas rregullave të GMP dhe ISO. Sistemi i menaxhimit të cilësisë së kompanisë përputhet me ISO 9000: 2001 dhe ka çertifikatat nga Instituti Turk i Standardeve dhe Qendra për Sistemin e Dokumentacionit Ndërkombëtar.