Përgjegjësia e Korporatës

Përgjegjësia e Korporatës
Përfshirja në veprimtari të përgjegjësisë sociale që kontribuojnë në shoqëri, shëndetësi, arsim dhe art është përparësia kryesore e të kuptuarit të përgjegjësive të Fabrikave Nobel.

CEOx1Day

Programi “CEO për 1DITË” i realizuar nga Odgers Berndtson i cili është realizuar për 12 vjet në të gjithë botën, konsiderohet një projekt i rëndësishëm në botën e biznesit pasi mundëson ndjeshmërinë midis brezave dhe sjell përvoja kritike për menaxherët e gjeneratës së re. Hakan Şahin, Drejtori i Përgjithshëm i Nobel Pharmaceuticals, përfaqësuesi i vetëm i programit në industrinë farmaceutike, ndan përvojat e tij në jetën e biznesit me studentët e universitetit duke mbështetur këtë program që nga fillimi, program i cili përfundoi vitin e tij të dytë në Turqi.

Karvani i Universiteteve Luaj “Fair Play ’nga TMOK (Komiteti Olimpik Kombëtar Turk)

Karvani i Universiteteve Luaj “Fair Play”, në të cilin TMOK viziton çdo rajon të Turqisë dhe bisedon me studentët e universitetit për mentalitetin dhe sjelljen e lojërave të ndershme, po zhvillohet që nga viti 2014. Nobel Pharmaceuticals, i cili krijon vlera në fushën e sportit duke ofruar produkte me cilësi të lartë, mbështet dërgimin e mesazhit "drejt së mirës, të drejtës dhe të bukurës" nën sponsorizimin kryesor të Karvanit të Universiteteve Luaj “Fair Play” të TMOK. Është krenari të jemi pjesë e përpjekjeve të shpenzuara për përshtatjen dhe të kuptuarit e nismës të luash “Fair Play” në çdo aspekt të sportit.

IKSV (Fondacioni i Stambollit për Kulturë dhe Art)

Duke punuar me misionin e "përmirësimit të cilësisë së jetës dhe me besimin se për shëndetin ia vlen gjithçka", Nobel mbështet festivalin për të arritur një audiencë të gjerë me qasjen e tij " për artin ia vlen".

Dhurimi i gjakut - Gjysmëhëna e Kuqe

Duke punuar me pasion për më shumë se gjysmë shekulli me besimin se "për shëndetin ia vlen gjithçka" duke synuar mbështetjen e shëndetit publik përmes përpjekjeve të tij të përgjegjësisë shoqërore, Nobel Pharmaceuticals zgjeroi fushatën për dhurimin e gjakut tek Gjysmëhëna e Kuqe, fushatë të cilën e kishte kryer për 3 vjet për të përfshirë dhurimin e qelizave staminale. Punonjësit Nobel, të cilët marrin pjesë vullnetarisht në këtë projekt me vetëdijen se "Për shpëtimin e jetës me dhurimin e gjakut dhe qelizave staminale ia vlen gjithçka " po dhurojnë qelizat staminale dhe gjak tek Gjysmëhëna e Kuqe.

Kamioni Rozë

Projekti "Kamioni Rozë", i realizuar në bashkëpunim me Shoqërinë Continence, i cili kryen studime në urologjinë funksionale dhe urologjinë e grave, synon të rrisë vetëdijen për mosmbajtjen e urinës, e cila është shumë e zakonshme tek gratë, në grupmoshat e caktuara. Projekti, i cili synon të shpjegojë para publikut se inkontinenca urinare e llojit të stresit është një sëmundje e shërueshme, u zhvillua midis maj 2016 - maj 2017 dhe arriti në 9000 gra.

Programi Vullnetar i Trajnimit Argëtohuni, Mësoni, mbani Pastërti nga TEGV (Fondacioni Turk i Vullnetarëve të Arsimit)

Punonjësit e Nobel Pharmaceuticals, të cilët vendosën të bëhen trajnues të programit vullnetar "Argëtohu, mëso, mbaj pastërtinë" në kuadër të TEGV besojnë se vetëdija për jetën e shëndetshme duhet të zhvillohet përmes arsimit në moshë të re, të arritur tek 120 fëmijë në shkolla fillore dhe u siguroi atyre trajnime për mënyrat e mbrojtjes nga infeksionet. Junior Chamber International (JCI), ka 169,000 anëtarë në 114 vende është e përfshirë në një mision për të zhvilluar tek të rinjtë aftësitë e udhëheqjes, sipërmarrjes dhe vetëdijes për përgjegjësinë sociale në mënyrë që të kontribuojë në ndryshime pozitive dhe zhvillimin në komunitete. Këtij programi trajnimi dhe Nobel Pharmaceuticals iu akorduan "Çmimi Ndërkombëtar i Përgjegjësisë Sociale të Korporatave 2016".

Zemra të Çmuara

Çdo vit, 29 shtatori festohet si Dita Botërore e Zemrës. Kjo ditë ka për qëllim tërheqjen e vëmendjes ndaj sëmundjeve kardiovaskulare, rritjen e vetëdijes për shëndetin kardiovaskular dhe kontributin në përmirësimin e shëndetit kardiovaskular.

Në kuadër të projektit, ekipi Nobel, i cili vizitoi Shkollën Fillore dhe Foshnjat e Fshatit Koyunlu të Qarkut Yeşilli në Mardin, u takua me zemra të çmuara, të vogla dhe u dha atyre informacion të hollësishme për ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm. Nobel gjithashtu dorëzoi edhe fondet që kishin mbledhur në fushatën për mbledhjen e fondesh, të nisur brenda kompanisë, si pjesë e këtij projekti.

Një fidan për çdo punonjës

Në fushatën e titulluar "Një fidan për çdo punonjës" të realizuar në bashkëpunim me Nobel Pharmaceuticals dhe Ministrinë e Pyjeve, u dhuruan 2000 fidanë me kontribute nga punonjësit tanë. Me organizimin dhe pjesëmarrjen e punonjësve Nobel dhe familjarëve të tyre në fshatin Bozhane, Beykoz, në bregdetin e Detit të Zi, u mbollën pemë dhe fushata jonë u përjetësua me tabelën e Pyllit Përkujtimor të Nobel.