Ia vlen të punoni tek Nobel

Ia vlen të punoni tek Nobel
Tek Nobel, me grupet e punonjësve ne jemi duke zbatuar qasjen "për ju ia vlen " duke punuar kështu për përmirësimin e aspekteve të ndryshme të kulturës së ndërmarrjeve, duke përfshirë; "Jetën" për mjedisin e punës dhe praktikat e kënaqësisë së punonjësve, "Karrierën" për burimet njerëzore dhe planet e karrierës, "Zhvillimin” për edukimin dhe praktikat e zhvillimit, dhe “Kampusin” për bashkëpunime universitare dhe studentore.

Jeta tek Nobel

Ne synojmë ta bëjmë Nobel vendin më të mirë të punës, si për punonjësit e Nobel ashtu edhe për kandidatët e mundshëm. Ne zbatojmë planet tona të veprimit bazuar në rezultatet e sondazheve dhe studimeve të fokus grupeve që hedhin dritë mbi përvojat fizike, mendore dhe emocionale të punonjësve Nobel në punë.

Ne kryejmë shumë praktika për të shkëmbyer përvojat tona pozitive të përditshme, për të rritur komunikimin/bashkëveprimin midis njësive dhe për të siguruar pjesëmarrjen dhe zhvillimin e punonjësve. Surprizat e çastit: #E Hëna Pa Sindromë, orari fleksibël i punës, mëngjesi me drejtorin e përgjithshëm, takimet me dyer të hapura, çmimet Nobel, dita e fëmijëve Nobel, eventet sociale (kampionati boulingut, mirësevini në festën e verës), Projektet e Përgjegjësisë Sociale.

Karriera tek Nobel

Çdo punonjës të Nobel ne e konsiderojmë si një talent dhe besojmë në rëndësinë e të qenit një ekip i mirë. Prandaj, përparësitë tona kryesore janë që të vendosim kandidatët e duhur në punën e duhur, të menaxhojmë performancën me procesin e zhvillimit të talenteve, të zhvillojmë kompetencat udhëheqëse të Nobel, të ofrojmë mundësi të ndryshme të karrierës me fushatën "Rruga ime e karrierës" dhe të ruajmë një bashkëpunim afatgjatë me të gjithë punonjësit e Nobel.

Me programin e stazhit të recetës së karrierës në Nobel Pharmaceuticals, tek Nobel ne përgatitemi për talentët e ardhshëm të rinj dhe ambiciozë të cilët kanë një perspektivë novatore me aftësi për të shtuar vlerë dhe për të bërë ndryshimin.

Zhvillimi tek Nobel

Ne mbështesim zhvillimin e vazhdueshëm dhe krijojmë një mjedis pune motivues.

Me sistemin tonë të menaxhimit të performancës, ne vlerësojmë performancën e punonjësve Nobel në një mënyrë të drejtë, sistematike dhe të matshme në mënyrë që të sigurohemi që ata të arrijnë qëllimet e tyre individuale të përcaktuara në përputhje me objektivat e kompanisë dhe ofrojnë mbështetje për fushat e hapura për zhvillim.

Ne veprojmë me një këndvështrim holistik për zhvillimin tonë përmes trajnimeve tona të bazuara në kompetenca, teknikë dhe grupeve të fokusit. Duke u përqendruar në qasjet tona zhvillimore dhe inovative, mentaliteti ynë i ekipit mbështetës do të thotë që jemi vërtet së bashku në këtë sipërmarrje.

Kampusi i Nobel

Me programin Nobel Campus, ne ndajmë përvojën tonë që përfshin më shumë se gjysmë shekulli në industrinë farmaceutike me studentët e universitetit përmes vizitave tona në kampuse dhe i formësojmë ato me praktika që mund t'i shtojnë vlerë udhëtimeve të tyre në karrierë.

Ne prezantojmë objektet tona prodhuese përmes vizitave në fabrika të organizuara për studentët e universitetit dhe sigurojmë takime produktive dhe të këndshme duke krijuar mjedise bisedimesh kokë më kokë me menaxherët tanë.