Ulkar Kimya

Ulkar Kimya
Ulkar Kimya është një kompani e përbashkët e lidhur me Ulkar Holding, e specializuar në prodhimin e përbërësve aktivë farmaceutikë dhe mikropeleteve të veshura, e vendosur në Zonën Industriale të Organizuar Çerkezköy brenda kufijve të Tekirdağ.

Ulkar Kimya u krijua në 1988 brenda një sipërfaqe prej afro 64,000 metrash katrorë dhe filloi prodhimin e përbërësve aktivë farmaceutikë në 1990 dhe mikropeleteve në 1991 duke krijuar një strukturë të veçantë në të njëjtin vend. Në vitin 2005, ajo vendosi të zgjerojë impiantet e saja prodhuese dhe laboratorët, për të përmbushur kërkesat në rritje të klientëve të saj dhe arriti një sipërfaqe të mbyllur prej 14,000 metra katrorë. Në këtë fushë, laboratorët e rinj të kontrollit të cilësisë u bënë funksional në vitin 2007 dhe objekti i ri i përbërësve aktivë farmaceutikë u përfundua në fund të vitit 2009. Me këtë zgjerim, u arrit një rritje e kapacitetit deri në 6 herë.

Rëndësia që Ulkar Kimya i kushton cilësisë, sigurisë, shëndetit, mjedisit dhe shëndetit në punë vërtetohet me faktin se objektet tona mbajnë certifikatën GMP të BE-së nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës Turke, e cila është anëtare e aPIC/s, dhe BfArM Gjermani.

Ulkar Kimya gjithashtu shërben edhe si Grup Holding i Kompanive dhe eksporton përbërës aktivë farmaceutikë dhe mikropeleta të veshura, në vendet e Evropës, Rusisë, ish-Republikat e Bashkimit Sovjetik, Azisë, Amerikës së Veriut dhe Jugut. Për më tepër, ajo vazhdon të rritet me shërbimet e saj të prodhimit në bazë të kontratave të ofruara për kompani të ndryshme të vendosura jashtë vendit.

Së bashku me aktivitetet e saj prodhuese, Ulkar Kimya ka një laborator të Kërkimit dhe Zhvillimit (R&D) me një infrastrukturë moderne dhe është bërë një qendër R&D e miratuar nga qeveria që nga fundi i 2018.