Prefix 500mg 14 Film Tableta Të Mbështjellura

Prefix 500mg 14 Film Tableta Të  Mbështjellura
Active Ingredient
Cefprozil
Usage Areas
Antibiotik I Grupit Të Cefalosporinave