Prefix 500mg 14 Film Tableta Të Mbështjellura

Prefix 500mg 14 Film Tableta Të  Mbështjellura
Përbërës Aktiv
Cefprozil
Zonat E Përdorimit
Antibiotik I Grupit Të Cefalosporinave