Pantap 40mg 14 Tableta Enterike Të Mbështjellura

Pantap 40mg 14 Tableta Enterike Të Mbështjellura
Active Ingredient
Pantoprazole
Usage Areas
Inhibitor I Pompës Protonike