Pantap 40mg 14 Tableta Enterike Të Mbështjellura

Pantap 40mg 14 Tableta Enterike Të Mbështjellura
Përbërës Aktiv
Pantoprazole
Zonat E Përdorimit
Inhibitor I Pompës Protonike