Aksef 750mg 1 Flakon Pluhur Për Tretësirë Për Injeksion

Aksef 750mg 1 Flakon Pluhur Për Tretësirë Për Injeksion
Etkin Madde
Cefuroxime Axetil
Kullanım Alanları
Antibiotik