Aksef 500mg 10 Film Tableta Të Mbështjellura

Aksef 500mg 10 Film Tableta Të  Mbështjellura
Përbërës Aktiv
Cefuroxime Axetil
Zonat E Përdorimit
Antibiotik