Etodin Fort 400mg 14 Film Tableta Të Mbështjellura

Etodin Fort 400mg 14 Film Tableta Të  Mbështjellura
Përbërës Aktiv
Etodolac
Zonat E Përdorimit
Analgjetik, Antiinflamator, Antireumatik