Lebel 500mg 7 Film Tableta Të Mbështjellura

Lebel 500mg 7 Film Tableta Të  Mbështjellura
Përbërës Aktiv
Levofloxacin
Zonat E Përdorimit
Antibiotik, Fluorokinolon Me Spekter Te Gjerë