Lordes 2.5mg-5ml 150 Shurup

Lordes 2.5mg-5ml 150 Shurup
Përbërës Aktiv
Desloratadine
Zonat E Përdorimit
Antihistaminik Pa Veti Sedative