Lordes 5mg 20 Film Tableta Të Mbështjellura

Lordes 5mg 20 Film Tableta Të  Mbështjellura
Përbërës Aktiv
Desloratadine
Zonat E Përdorimit
Antihistaminik Pa Veti Sedative