Melbek I.M. 15mg-1.5ml 3 Ampula Tretësirë Për Injeksion

Melbek I.M. 15mg-1.5ml 3 Ampula Tretësirë Për Injeksion
Përbërës Aktiv
Meloxicam
Zonat E Përdorimit
Analgjetik, Antiinflamator, Antireumatik