Omeprazid 20mg 14 Kapsula Mikropelete

Omeprazid 20mg 14 Kapsula Mikropelete
Përbërës Aktiv
Omeprazole
Zonat E Përdorimit
Inhibitor I Pompës Protonike