Tylol Cold 160mg,1mg,5mg,15mg 100 Shurup

Tylol Cold 160mg,1mg,5mg,15mg 100 Shurup
Përbërës Aktiv
Paracetamol, Klorfeniramin, Dextrometorfan
Zonat E Përdorimit
Analgjetik, Antipiretik, Antitusik